scorecardresearch
Daha iyi hizmet vermek için bu websitesinde çerezler kullanıyoruz.

İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir.

Çerez nedir?

Çerezler, web-sitelerinin, kullanıcıların deneyimlerini daha verimli hale getirmek amacıyla kullandığı küçük metin dosyalarıdır. Yasalara göre, bu sitenin işletilmesi için kesinlikle gerekli olan çerezleri cihazınıza yerleştirebiliyoruz. Diğer çerez türleri için sizden izin almamız gerekiyor. Bu site farklı çerez türleri kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda yer alan üçüncü şahıs hizmetleri tarafından yerleştirilir. İzniniz şu alanlar için geçerlidir: web.tv

Kalplerin Keşfi - 78. Bölüm - Gıybet ve Koğuculuktan uzak durmak

73 izlenme
Kategori Din
Eklenme Tarihi 4 yıl önce
DilTürkçe
Açıklama
Ulu Allah (C.C.) Gıybeti Kur'ân'da kınayarak. sahibini ölü eti yiyene
benzetmiştir. Ulu Allah, (C.C.) buyuruyor ki:
«— Biribiriniz gıybet etmeyin. Her hangi biriniz kardeşinin ölü etini
seve seve yer mi? Bundan elbette tiksinirsiniz» (53) Hucurat Sûre-i
Celilesi; 12.
Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:«— Müslümanın her şeyi, kanı, malı ve
şerefi müslümana haramdır.»Gıybet ırza şâmildir, Peygamberimiz ırzın
dokunulmazlığını, mal ve kan dokunulmazlığı ile bir arada
zikretmiştir.Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:«— Biribirinizi
kıskanmayınız, birbirinize kin beslemeyiniz, yalandan müşteri çıkıp
biribirinizin alacağı malın fiyatını yükseltmeyiniz, biribiriniz aleyhine
dedikodu yapmayınız, Allah'ın birbirine kardeş olan kulları
olunuz.»Peygamber'imiz tS.A.S.) buyuruyor ki:«— Gıybetten sakınınız, cünki
o zinadan daha ağır bir günahtır. Đnsan zina edebilir ve tevbe edince Allah
da tevbesini kabul eder. Fakat gıybet edilen kimse, hakkını bağışlamadıkça,
gıybetçi afvedümez.»Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:«— Mi'râc Gecesi
tırnakları ile çehrelerini tırmalayan bir guruba rastladım. Cebrail'e
(A.S.) ( Bunlar kimdir) diye sordum. Cebrail'de (A S.) bana (Bunlar gıybet
yaparak başkalarının şerefini lekeleyenlerdir) dedi.»Süleyman Đbni Câbir
(R.A.) der ki; «Peygamber'imize gelerek (bana iyi bir şey öğret de
faydalanayım) dedim, bana şöyle buyurdu: «Kendi kovandan su isteyen birinin
kovasına su boşaltmak veya müslüman kardeşini güleryüzle karşılamak ve
arkasından dedikodu yapmamak (gibi sana basit görünen hareketler) bile olsa
hiç bir iyiliği küçümseme.»Berae (R.A.) der ki; «Bir gün Peygamberimiz
evdeki kadınların da duyabildiği yüksek bir sesle bize hitap ederek buyurdu ki. «Ey dili ile imân ettiği halde kalbi Đle imân etmeyenler! Müslümanları
gıybet etmeyin, onların ayıplarını araştırmayın. Çünki kim kardeşinin
ayıbını araştırırsa Allâh da onun ayıbını araştırır. Allah kimin ayıbını
araştırırsa onu evi içinde rezil eder.»Söylendiğine göre. ulu Allah (C.C.)
Hz Musa'ya (A.S.) şöyle vahyetti: «Dedikodudan tevbe ederek ölen kimse, en
arkadan cennete girer. Dedikoducu olarak ölen kimse ise ilk önce cehenneme
girer.»Sahabilerden Enes (R.A.) buyurdu ki; «Rasûlellah herkese bir gün
oruç tutmalarını ve kendisi izin vermedikçe oruçlarını bozmamalarını
emretti, herkes bunun üzerine oruca niyetlendi. Akşam olunca herkes bir bir
Peygamber'imize gelerek «Yâ Rasûlellah, günü oruçlu geçirdim, izin verirsen
iftar edeyim» diyerek izin istemeye başladı, Peygamber'imiz de gelene oruç
açma izni veriyordu.Bir kişi, bir kişi daha derken adamın biri gelerek «Yâ
Rasûlellah! Ailemden iki kız, günü oruçlu geçirdiler, karşına çıkmaya
utanıyorlar, izin verirsen iftar etsinler» dedi.Peygamber'imiz adamın
tarafına bile bakmadı, adam ayni sözleri yeniden söyledi. Peygamber'imiz
onunla yine ilgilenmedi. Adam bir daha ayni sözleri söyleyince
Peygamber'imiz adama «Onlar oruç tutmadılar. Bütün gün başkalarının etini
yiyen bir kimse nasıl oruç tutmuş olabilir, git onlara eğer oruç
tutmuşlarsa kusmalarını söyle» dedi.Adam kızların yanına döndü, durumu
onlara anlattı, kustular, her ikisinden de birer parça kan pıhtısı
geldi.Adam tekrar Peygamber'imize vararak durumu bildirdi. Peygamber'imiz
de «Nefsimi kudret elinde tutan Allah'ın adına yemin ederek söylüyorum ki,
eğer pıhtılar karınlarında kalsaydı, onları ateş yakacaktı» diye
buyurdu.Diğer bir rivayete göre de. Peygamber'imiz adamın tarafına
bakmayınca adam bir müddet sonra yine Peygamberimizin huzuruna gelerek. «Yâ
Rasûlellah, kızlar açlıktan öldüler (veya öleyazdılar)» dedi.
Peygamber'imiz «Onları buraya getir» buyurdu.Kızlar Peygamber'imize gelince
Peygamber'imiz bir bardak getirtti ve birine «kus» dedi. kusunca,
ağızlarından bardak dolusu kan ve irin geldi. Sonra öbürünü kusturdu, onun
ağzından da ayni şeyler geldi.
Bunun üzerine Peygamber'imiz «Bu ikisi Allah'ın hela; kıldığı şeylere
karşı oruç tuttular, fakat Allah'ın haram kıldıkları ile oruçlarını
bozdular, karşılıklı oturup başkalarının etini yemeye koyuldular»
buyurdu.Yine Enes (R.A.) buyurur ki; «Peygamber'imiz bir gün bize hitâb
ederek faiz bahsini ele aldı, önemini belirterek şöyle buyurdu:c— Faizden
elde edilen bir dirhem insanın otuz altı kere zina yapmasından Allah
katında daha ağır bir günâhtır. Faizlerin en koyusu ise müslümanın
ırzıdır.»Koğuculuk da adî bir huydur. Nitekim ulu Allah (C.C.) buyuruyor
ki:
- Gammazlık yapıp işi-gücü öteye beriye söz taşrmak olan, iyiliğe
şiddet ile engel olan, azgın, günâha dalmış, kötülüğe düşkün, kaba ve
bunlardan başka Soysuz olan yardakçıya Đltifat etme» (59). Kalem
Sûre-i Celilesi: '1-24.
Ulu Allah (C.C.) buyuruyor ki:
-Bütün gammazların ve başkalarına hakaret edenlerin vay
haline!»Hümeze Sûre-i Celilesi; 1
Ulu Allah (C.C.) buyuruyor ki:
€— karısı da Odun hammalı olarak .» (61) Tebbet Sure-i Celilesi: 4
Söylendiğine göre. Ebû Leheb'in (A. Lâ'ne) karısı söz taşıyan bir koğucu
olduğu için ulu Allah onu «odun hamalı» olarak zikrediyor.Ulu Allah (C.C.)
buyuruyor ki:
«- Allah. küfredenlere Nuh'un (A.S.) karısı ile Lût'un (A.S.) karısını
örnek olarak gösterdi. Onlar iki iyi kulumuzun nikâhı altında idiler. Fakat
onlara hfyanet ettiler de kocaları onları Allah'ın gazabından en ufak bir
şekilde kurtaramadılar. O ikisine «Cehenneme girenler ile birlikte siz de
girin» denilecek.»Söylendiğine göre Lût'un (A.S.) karısı Lût'un (A.S.)
misafirlerinin geldiğini gizlice kâfirlere bildirir. Nuh’un (A.S) karısı da
kocasının deli olduğunu ileri sürerdi.Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
Koğucu Cennefe giremez.»
Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:«— Allah Katı'nda en
sevimlileriniz. huyu en güzel olanınız, âilesine karşı görevlerinizi yapanlarınız, uzlaşılanlar ve uzlaşmaya yanaşan kırmızdır.Allah Katı'nda en
sevimsizleriniz de, ondan ona söz taşıyanlarınız, bozgunculuk
çıkaranlarınız ve temiz insanlara leke sürmeye
uğraşanlarınızdır.»Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:c— Kim küçük
düşürmek kasdı ile bir müslüman hakkında aslı olmayan bir ayıp yayarsa,
Allah onu o yüzden cehenneme atarak mahveder.»Peygamber'imiz (S.A.S.)
buyuruyor ki:«— Herhangi bir kimse dünyada küçük düşürmek kasdı île birisi
hakkında asılsız bir söz yayarsa, Allah'ın o söz yüzünden o kimseyi Kıyamet
Günü ateşe atarak perişan etmesi kesinlik kazanır.»Peygamber'imiz (S.A.S.)
buyuruyor ki:c— Kim bir mümin aleyhinde asılsız yere şahidlik ederse
kendine cehennemden yer beğensin.»Bildirildiğine göre kabir azabının üçte
biri koğuculuk yüzündendir.Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:c— Ulu
Allah cenneti yaratınca ona «konuş» diye buyurdu. Cennet de «Bana giren
mes'uddur> dedi. Bunun üzerine ulu Allah şöyle buyurdu. «Đzzet ve celâlim
hakkı için şu sekiz çeşit kimse, sende barınamayacaktır.»1— Devamlı içki
içenler.2 — Zina etmekte ısrar edenler.3 — Koğucular.
3 — Karısını başkasına peşkeş çekenler.5 — Zorba zaptiyeler.6 —
Kadınsı erkekler.7 — Sıla-i rahmi terkedenler.8 — Allah adına söz
verip yerine getirmeyenler.
Kâ'b-ul Ahbann anlattığına göre, bir ara Đsrailoğulları büyük bir
kuraklığa maruz kalırlar. Hz. Mûsâ (A.S.) bir kaç defa yağmur için dua
eder. fakat bir türlü yağmur yağmaz. Nihayet ulu Allah Musa'ya şöyle
vahyeder, «Aranızda hâlâ huyunda ısrar eden bir koğucu varken ne senin
ve ne de yanındakilerin duasını kabûl etmem.»Bunun üzerine Hz. Mûsâ
«Kimdir o, tarif et onu bana da aramızdan çıkarayım» diye yalvarır. Ulu
Allah ona şöyle cevap verir, «Ya Musa size * koğuculuğu yasaklarken
benmi koğucu olayım?» Bunun üzerine hep birlikte tevbe ettiler de
yağmura kavuştular.Söylendiğine göre adamın biri yedi mes'eleyi öğrenmek
için yediyüz fersah uzakta bulunan bir hekimi görmeye gider, hekimin
yanına varınca ona der ki, «Allah'ın sana bağışlamış olduğu" ilimden
faydalanmak üzere sana geldim, bana söyle:1 — Gök ve gökten daha eğiri
olan nedir?2 — Yer ve yerden daha geniş olan nedir?3 — Taş ve taştan
daha katı olan nedir?4 — Ateş ve ateşten daha hararetli olan nedir?5 —
Zemherir ve zemherirden daha soğuk olan nedir?6 — Denizden daha zengin
olan nedir?7 — Yetim ve yetimden daha zavallı olan kimdir?»
Hekim onun sorularını şöyle cevaplandırdı: «1 —: Suçsuz insana yapılan
iftira gökten daha ağırdır.2 — Hak yerden daha geniştir.3 — Kanaatkar
kalb. denizden daha zengindir.4 — Đhtiras ve kıskançlık ateşten daha
hararetlidir.5 — Akraba tarafında? -karşılanmayan ihtiyaç zemherirden
daha soğuktur.6 — Kâfirin kalbi taştan daha katıdır.7 — Durumu meydana
çıkınca koğucu yetimden daha zavallıdır.
Şâirin şu sözü ne güzeldir:«Đnsanlar arasında koguculuk edenin
dostlarına karşı akreplerinden ve yılanlarından emin olunamaz. Gece seli
gibi. kimse bilmez onu. Nereden geldi, nereye gidiyor? Vay onun verdiği
söze, nasıl bozar onu. Voy onun dostluğuna, nasıl yok sayar onu.»
Diğer biri de der ki:«Lehinde çalıştığı gibi aleyhinde de calışırHiç bir
zaman iki yüzlü düzenbazın tuzaklarından emin olma.»
Etiketler